När är kyrkovalet?
Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval

Vad väljer jag till?
I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen , till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

Får jag rösta?
För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrka och vara  kyrkobokförd i en församling i Sverige den 18 augusti 2017 ( då röstlängden fastställs).

När kommer röstkorten?
De röstberättigade får sitt röstkort omkring 30 augusti 2017. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska röst i och vilka val du har rätt att rösta till. På röstkortet finns också information om vilken röstningslokal du kan förtidsröst i, som ligger inom ditt valområde.

Hur gör jag för att rösta?
I Norrala- Trönö församling är församlingsexpeditionen i Norrala prästgård öppen för förhandsröstning under följande tider:
4/9-5/9 och 7/9-9/9 kl. 10-12
11/9-12/9 och 14/9-16/9 kl. 10-12
6/9 0ch 13/9 kl. 17-20
17/9 kl. 12-14

På valdagen den 17 september håller vallokalen i Vågbro öppet kl. 8-11 samt kl. 16-20.
Röstmottagningslokalen i Trönö är öppen kl. 8-12 samt kl. 15-17.

Är det möjligt att personrösta?
Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre personer som du helst vill se valda.

När presenteras valresultatet?
När vallokalerna stängs görs en direkt preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften.

Var finns mer information?
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval och röstkorten hittar du ytterligare information.

Välkommen att rösta i kyrkovalet!

shutterstock_570015355