Församlingen ger ett tryggt och medmänskligt sammanhang vid överlämnandet av de döda i Guds händer. Här kan människor som drabbats av förlust ta ett värdigt avsked i ljuset av det kristna framtidshoppet. Alla som tillhör Svenska kyrkan har rätt till kyrklig begravningsgudstjänst i Norrala-Trönö församling.

Bildhållare

Hur gör jag om jag drabbats av förlust?

Du är alltid välkommen att ringa till församlingen. Här får du möjlighet att anmäla dödsfallet och fråga om tid och plats för begravningen. Ibland kan det vara tryggt att ha fått den kontakten innan man vänder sig till en begravningsbyrå, som sedan står till tjänst med alla praktiska frågor. Även inför ett väntat dödsfall finns församlingen som ett stöd. Prästen är beredd att möta dina frågor och kan t.ex. komma till dödsbädden för att leda en andakt.

Mer detaljerat om hur församlingens begravningsverksamhet går till finner du i vår Begravningspastoral. Där står det t.ex. om barns medverkan, om vad du har att vänta dig för bemötande, om hur en begravningsgudstjänst går till och vilken musik som går att välja. Där framgår också efter vilka etiska riktlinjer som församlingen utför begravningsverksamheten.

Församlingsexpeditionen har öppet vardagar och telefonnumret dit är 0270-300 95.
Under Personal hittar du kontaktuppgifter till kyrkogårdspersonalen.

Bildhållare

Icke kyrkotillhörig

Vid förfrågan om begravningsgudstjänst för icke kyrkotillhörig är församlingens grundinställning att respektera det val som den döde gjorde i livet när denne utträdde ur Svenska kyrkan. Det betyder att gudstjänst inte kommer att firas. I särskilda fall kan, efter samtal med präst, begravningsgudstjänst för icke kyrkotillhörig ändå komma i fråga.

Församlingen erbjuder Sockenstugan vid Norrala kyrka som lokal för borgerlig begravningsakt för icke kyrkotillhörig.

Bildhållare