Dop av barn

Ett barn betyder stort ansvar och både glädje och oro. Därför erbjuder kyrkan en bra start på det nya livet genom dopet. Dopet vill visa att barnet är älskat och efterfrågat av Gud. Inför en okänd framtid vill Gud ge barnet trygghet och en meningsfull livsväg. Dopklänningen visar att dopet är något mer än en välkomstrit. Den är ett tecken på att den som döpts redan här i världen lever infogad i en större gemenskap — det eviga livet. Den vita färgen påminner om att vägen till Gud alltid är öppen och att Gud tagit bort allt som hindrar oss att komma till honom. Dopets vatten renar, men inte från något som eventuellt hänt de första levnadsveckorna, utan hela livet. Under hela livet kan den som är döpt tänka på sitt dop och låta det vara tryggheten i allt som händer.

Vill du boka en doptid? Ring då till vår församlingsexpedition på telefon 0270-300 95. Därefter kontaktas ni av en präst som hjälper er att planera allt.

dop

Dop i församlingens kyrkor

Försök att helst välja doptid söndagar i samband med gudstjänst eller i nära anslutning till gudstjänst.
Lördagar går också att välja, men då är klockslagen mer begränsade, i första hand kl. 14.00.

Ni som väljer att döpa i Trönö gamla kyrka, snälla, tänk på följande: Gamla kyrkan ägs och drivs inte av Svenska kyrkan eller Trönö församling. Den är främst ett museum ämnad att bevaras i oförändrad form. Ingen uppvärmning finns, ingen anpassning för ökad tillgänglighet och ingen toalett. Att det är så har Svenska kyrkan inget ansvar för utan Riksantikvarieämbetet som äger kyrkan. Vänligen informera släkt och vänner om detta så att de vet om det i förväg och är beredda på de enkla förhållandena.

dop

Så går det till

Du som inte döptes som barn men önskar göra det senare i livet, välkommen att höra av dig till någon av våra präster, kyrkoherde Lise-Lott Wikholm och komminister Eva Brolin

Dop av vuxna

När ni bokat tid för dop tar tjänstgörande präst kontakt med er efter en tid. Då bestäms om tid när prästen kommer på personligt hembesök inför dopet. Vid det mötet finns tillfälle att prata om dopet, om hur det går till, om alla praktiska frågor i övrigt. Men också om det som har med Gud och tron i allmänhet att göra.

Fundera inför prästens besök om du som förälder vill medverka aktivt i dopgudstjänsten. Det finns möjlighet att läsa texter och be den inledande tackbönen för barnet. Tänk gärna igenom förslag på psalmer. Fundera också på om barnet ska få någon fadder. En fadder (gudmor eller gudfar kallar många det) kan vara en vän eller släkting som har ett särskilt ansvar för barnet när det gäller att följa det på den kristna vägen. Som förälder kanske man tycker det är svårt med tron, att tala om den och lära barnet be o.s.v., men man vill ändå att barnet ska få växa upp i en trygg och kristen anda. Då kan en fadder hjälpa till och ge stöd. Tanken är att dopet ska få sin fortsättning och leda till att barnet får växa upp tillsammans med Jesus och själv säga sitt ”ja” till tron på honom.