Trönö relikskrin

När Trönö kyrka brann den 11 november 1998 var relikskrinet det enda föremål som kunde räddas. Skrinet i sin plexiglasmonter förvarades i ett kassaskåp, som dock inte förmådde hålla hettan ute. Plexiglaset smälte och lade sig tätt intill skrinet. Troligen gjorde detta att skrinet skyddades från den värsta hettan så att det bevarades i ett stycke med emaljeringen intakt. Trästommen blev dock förkolnad och färgerna mattades. Riksantikvarieämbetet, under silversmed Carl-Göran Hemlin och konservator Carola Bohm, lyckades till en kostnad av 750 000 kronor restaurera skrinet. Skrinets motiv återger bland annat mordet på Thomas Becket, ärkebiskop i Canterbury, år 1170. Ett femtiotal skrin av liknande typ finns spridda över världen. Det finns ingen säker förklaring till hur detta skrin hamnade i Trönö. Något innehåll i skrinet har inte heller varit känt.

Om Thomas Becket
Becket hade varit kung Henrik II:s kansler och som sådan gjort sig känd som duktig och lojal mot kungen. När så ärkebiskopsstolen i Canterbury blev ledig 1161 placerades Becket på denna i tron att han även i fortsättningen skulle lyda kungen. Becket gjorde helt om och började driva en kraftfull opposition mot kungahusets växande krav på att kyrkan skulle underordna sig. Efter en flykt till Frankrike och påven Alexander III kunde dock Becket återvända i triumf till Canterbury och ärkebiskopsstolen, endast för att åter hamna i tvistemål med kungen. Denne förlorade slutligen tålamodet och sände fyra riddare till Canterbury för att taga ärkebiskopen av daga. Den 24 eller 29 december 1170, oklarhet råder om detta, möter så ärkebiskopen sina banemän som med sina svärd nedgör honom framför högaltaret i domkyrkan. Endast tre år senare blir Becket kanoniserad.

trono_relikskrin

Mer inom kort

Inom kort kommer du att kunna läsa fler berättelser kopplade till församlingen.