Norrala-Trönö församling ligger i Söderhamns kommun, Hälsingland och är en del av Uppsala stift. I församlingen finns tre större centra – Trönö, Norrala och Vågbro. Denna region har cirka 3500 församlingsmedlemmar. Församlingens gemensamma värdegrund för allt arbete är; Våga vara: Var dig själv. Delaktighet och öppenhet, Respekt och Engagemang. I församlingen finns två präster; Kyrkoherde Lise-Lott Wikholm samt komminister Eva Brolin.

Trönödal lever verkligen upp till begreppet levande landsbygd då här finns låg- och mellanstadieskola, livsmedelsaffär som bland annat är ombud för apotek, post och systembolag. I Trönö finns, förutom vår vackra kyrka, även Trönö gamla kyrka, som är en av de bäst bevarade helgedomarna från medeltiden. Kyrkan ligger i anslutning till Söderblomsgården där ärkesbiskopen och Nobelpristagaren Nathan Söderblom föddes. Under sommartid hålls gudstjänster på fäbodvallarna.

Norrala är en gammal jordbruksbygd där människor bott kvar på sina större så länge de orkat. Skog, jakt och fiske är viktiga näringar. Bebyggelsen är utsrpidd och uppdelad i många byar. I östra delen av församlingen ligger fiskeläget Skärså, där en av kommunens bästa restauranger, Albertina, huserar.

Vågbro är en mindre tätort som gränsar mot Söderhamns församling, där finns låg- mellan- och höstadieskola, idrottshall med inomhusbassäng, livsmedelsbutik, bensinstation och restauranger och är ett Söderhamns kommuns populäraste bostadsplatser.

personal01

Lise-Lott Wikholm är kyrkoherde i församlingen