Kyrkoherde

Personal 

Staffan Öberg

Staffan Öberg

Komminister
072-224 91 32

Maysan Säärelä

Församlingsassistent Barn och ungdom
0270-727 92

Sandra Dewerud

Församlingsassistent diakoni/barn och ungdom
0270-727 91

Sandor Bresovski

Församlingsassistent barn och ungdom
0270-727 81

Stefan Styf

Kyrkovaktmästare
0270-727 89

Kyrkorådet 

Olle Persson

Olle Persson

Ordförande
Janne Bild

Janne Bild

Vice ordförande
Anita Wester

Anita Wester

Ledamot
Tobias Styf

Tobias Styf

Ledamot
Christina Lundh

Christina Lundh

Ledamot
Mattias Benke

Mattias Benke

Ledamot
Marita Eriksson

Marita Eriksson

Ledamot
Ingvor Sundfors Olson

Ingvor Sundfors Olson

Ledamot
Eva Östlin

Eva Östlin

Ledamot
Barbro Berger

Barbro Berger

Ledamot
Daniel Bjerknes

Daniel Bjerknes

Ledamot
Lena Söderlund

Lena Söderlund

Ledamot